Made-to-Order จำนวนตามความต้องการ

รับผลิตกล่องลูกฟูกตามความต้องการสำหรับ SMEs ทุกประเภท

กำหนดขนาด กว้าง x ยาว x สูง ของกล่องได้ตามความต้องการ หรือส่งชิ้นงานให้เราออกแบบกล่องให้
>>>รูปแบบกล่องต่างๆ<<
เลือกความหนาของกล่อง 3 ชั้น หรือ 5 ชั้น
>>>ความรู้เกี่ยวกับกล่อง<<
เลือกชนิดกระดาษของกล่อง
>>>ความรู้เกี่ยวกับกล่อง<<
สามารถพิมพ์แบบลงบนกล่องได้ทุกสีตามความต้องการ
ผลิตกล่องตัวอย่างให้ทดลองใส่สินค้าก่อนสั่งจริง
ส่งสินค้าได้ภายใน 7-10 วัน (หลังจากวันสรุปราคาจบและแบบพิมพ์) ส่งได้ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล
งานเร่งด่วน สามารถผลิตและส่งได้ภายใน 2-3 วัน

บริษัท ก.เจริญกล่องกระดาษ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูกมากว่า 30 ปี เราให้คำปรึกษาในการออกแบบ พิมพ์ และผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกได้ตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น กล่องฝาชน กล่องฝาเกย กล่องฝาครอบ กล่องไดคัท
และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ จากกระดาษลูกฟูก

web counter